KHẢO SÁT VIỆC LÀM HSSV NĂM 2015


Nhằm giúp cho trường có dữ liệu thống kê số lượng sinh viên có việc làm theo từng thời điểm – ngay khi ra trường, sau 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng; đồng thời giúp Nhà trường  hỗ trợ việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

Bạn vui lòng cung cấp các thông tin chi tiết bằng cách đánh dấu  v vào các ô hoặc đóng góp ý kiến theo các nội dung sau:


Có 15 câu hỏi trong khảo sát này.
  A Note On Privacy
Khảo sát này là nặc danh.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.